Τι είναι το Webrating


Για Εκδότες


Τι είναι το Webrating

Τί είναι

Το Webrating.gr παράγει στατιστικά στοιχεία που αφορούν τους επισκέπτες των websites. Αυτό γίνεται μέσω της έρευνας Webrating η οποία προσφέρει σε κάθε site τη δυνατότητα να μετρήσει με ακρίβεια τα ποσοτικά στοιχεία όπως ο αριθμός μοναδικών χρηστών, οι σελίδες θέασης, μέσος χρόνος αναμονής κλπ. Επίσης με απόλυτη ακρίβεια μπορεί να καταγράψει και τα ποιοτικά στοιχεία όπως η ηλικία, το φύλο, το μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο.

Δες όλα τα στατιστικα στοιχεία


Πως μπορεί κάποιο site να συμμετάσχει στην έρευνα webrating;

Έστω ότι ένας χρήστης, θέλει να συμμετάσχει στην έρευνα Webrating. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να εγγραφεί δωρεάν στο Webrating.gr. Κατά την εγγραφή συμπληρώνει τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία όπως και τα στοιχεία του site/ των sites που θέλει να εντάξει στην έρευνα. Κατόπιν το webrating.gr παράγει ένα αυτοματοποιημένο κώδικα html. Τον κώδικα αυτόν ο χρήστης πρέπει να τον ενσωματώσει στο website του, σύμφωνα με τις οδηγίες που τον συνοδεύουν.

Με την ενσωμάτωση του κώδικα αρχίζει και η συμμετοχή του website στην έρευνα.

Πως γίνεται η έρευνα;

Εφόσον η έρευνα Webrating ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα, εμφανίζεται σποραδικά στους επισκέπτες του site ένα «παράθυρο» που τους ρωτά αν επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έρευνα. Εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν, συνεχίζουν, απαντώτας στις επόμενες ερωτήσεις. Οι απαντήσεις που συλλέγονται σύμφωνα με τους αλγόριθμους της έρευνας είναι εκείνες που θα μας δώσουν και όλα τα στοιχεία σε σχέση με το κοινό που επισκέπτεται το site. Οι απαντήσεις των χρηστών αποθηκεύονται στους servers του Webrating, και μετά την επεξεργασία τους, δίνονται στον υπεύθυνο του κάθε site με συγκεκριμένα διαγράμματα και στοιχεία.

Μπορούν όλα τα websites να συμμετάσχουν στην έρευνα;

Φυσικά! Κάθε site ανεξάρτητα από το περιεχόμενο ή το κοινό στο οποίο απευθύνεται μπορεί να συμμετάσχει στην έρευνα. Το περιεχόμενο του site προσδιορίζει μόνο την κατηγορία στην οποία ανήκει το site και όχι το κοινό του.

Σε ποιά μορφή, ο διαχειριστής του site, βλέπει τα στοιχεία της έρευνας;

Τα δεδομένα αποτυπώνονται τόσο ως αριθμητική καταγραφή όσο και σε παρουσίαση με διαγράμματα ή πίτες. Για κάθε ερώτηση από την έρευνα υπάρχει προεπιλεγμένη μορφή του διαγράμματος. Ο χρήστης όμως, έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το διάγραμμα στη μορφή που επιθυμεί ο ίδιος.

Επίσης μπορεί να επιλέξει και να δει επιπλέον στοιχεία που αφορούν αποτελέσματα των πρόσθετων ερευνών για τη μέση κατάσταση της κατηγορίας στην οποία ανήκει το site του ή συγκριτικά του site του με το σύνολο της αγοράς, τα δυνατότερά του σημεία, χρονολογικά στοιχεία για προηγούμενες μήνες κλπ.

Σε ποια στοιχεία πρέπει να δώσει πρόσβαση το site, ώστε να προχωρήσει η έρευνα;

Για να προχωρήσει η έρευνα Webrating και να μας δώσει όλα τα σημαντικά στοιχεία σε σχέση με το κοινό που επισκέπτεται το site είναι απαραίτητη η πρόσβαση στα στοιχεία google analytics έτσι ώστε τα αριθμητικά στοιχεία να ενσωματωθούν στην ανάλυση που κάνει η έρευνα για να φτάσει στο τελικό ποιοτικό και ποσοτικό αποτέλεσμα.

Ποιο είναι το κόστος συμμετοχής στην έρευνα;

Για την βασική έρευνα το κόστος είναι μηδενικό. Εάν κάποιος επιθυμεί επιπλέον έρευνα ή ιδιαίτερη επεξεργασία κάποιων στοιχείων, μπορεί να δει το κόστος στις πρόσθετες έρευνες.

Δες τις πρόσθετες έρευνες
0€
Μόνο για εκδότες

Εκδότες

Η περιουσία κάθε site είναι το κοινό που το επισκέπτεται αλλά και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που επιλέγουν να διαφημιστούν σε αυτό το συγκεκριμένο κοινό.

Πόσο καλά όμως γνωρίζετε σήμερα το κοινό σας έτσι ώστε να πείσετε τους πελάτες σας να διαφημιστούν σε εσάς; Πόσο αποτελεσματική σε βάθος χρόνου θα είναι μία διαφήμιση στο δικό σας site και στο δικό σας κοινό έτσι ώστε ο πελάτης σας να σας επιλέξει ξανά; Η ύλη με την οποία κάθε μέρα ενημερώνεται το site σας, πόσο πραγματικά ενδιαφέρει το κοινό που σας επισκέπτεται; Αυτές είναι μόνο μερικές από τις ερωτήσεις που η έρευνα webrating μπορεί να σας απαντήσει με ακρίβεια και χωρίς κανένα κόστος για σας.

Η έρευνα που παρέχει το webrating.gr είναι η μόνη αξιόπιστη και ακέραιη έρευνα που μπορεί να σας δώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεστε έτσι ώστε να κατέχετε τον παλμό της αγοράς αλλά και τα θέλω του αναγνώστη. Γιατί είναι η μόνη έρευνα που παρέχει πληροφορίες που δεν σταματούν στον αριθμό των επισκεπτών αλλά δίνουν αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την οικονομική κατάσταση του επισκέπτη, τις πραγματικές του συνήθειες, τα ενδιαφέροντα του, το μορφωτικό του επίπεδο, την οικογενειακή του κατάσταση κα.

Παράλληλα με την συμμετοχή σας σε περισσότερα πεδία έρευνας με μικρό κόστος έχετε την δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφόρηση των στοιχείων που αφορούν στους μέσους όρους της κατηγορίας που ανήκει το website σας σε σύγκριση με άλλους αντίστοιχους ιστότοπους που συμμετέχουν στην έρευνα webrating. Έτσι γνωρίζετε ακριβώς ποια είναι η θέση του δικού σας website ή blog σε σχέση με την υπόλοιπη αντίστοιχη αγορά και μπορείτε να διαμορφώσετε την εμπορική σας πολιτική σωστά και αποτελεσματικά.

Ανεβάζοντας τη γνώση σας γύρω από το site σας, αποκτάτε αυτόματα προστιθεμένη αξία απαραίτητη σε κάθε μέσο που θέλει να ακολουθεί τις καθημερινές εξελίξεις της αγοράς.

Μπορεί κάποιος άλλος να δει τα στοιχεία του site μου;

Αυτό είναι αποκλειστικά δική σου επιλογή. Κατά την εγγραφή σου μπορείς να διαλέξεις τα στοιχεία να τα βλέπουν:

Μόνο εσύ

Οι συνδρομητές του Webrating ( αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως να μπορούν να τα δουν και οι ανταγωνιστές σου )

Οι διαφημιζόμενοι και οι διαφημιστικές εταιρείες ώστε να επιλέγουν διαφημιστικές καμπάνιες ειδικά για το κοινό σου