Συχνές ερωτήσεις

Πόσο συχνά εμφανίζεται το παράθυρο της Webrating έρευνα στο site μου;

Η συχνότητα με την οποία εμφανίζεται το παράθυρο είναι κάτι το οποίο ρυθμίζεται ανάλογα με την επισκεψιμότητα του site και άλλα στοιχεία τα οποία είναι συμφωνημένα εκ των προτέρων με το εκάστοτε site.


Πόσο διαρκεί η έρευνα Webrating;

Η έρευνα συμπεριλαμβάνει 24 ερωτήσεις στις οποίες απαντάνε οι χρήστες του κάθε site. Η μέση διάρκεια είναι 4`.


Τί γίνεται αν κάποιος χρήστης διακόψει την έρευνα, πριν συμπληρώσει όλες τις ερωτήσεις;

Η έρευνα θα αποθηκεύσει μόνο τις ερωτήσεις στις οποίες έχει απαντήσει ο χρήστης. Για το λόγο αυτό στα στατιστικά διαγράμματα, ο αριθμός των απαντήσεων των χρηστών σε κάθε ερώτηση μπορεί να είναι διαφορετικός.

Για επιπλέον ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στο support@webrating.gr