Έχετε ερώτηση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο: 2108063606

Βασική Έρευνα

 • Webrating Έρευνα
 • Google Analytics
1500€ / ετησίως
Δωρεάν μετά από εγγραφή στο
easyads.gr
Πακετο 1
 • Σύγκριση με Omnibus
 • Σύγκριση με Απογραφή
250€ / ετησίως
Μάθε περισσότερα
Πακετο 2
 • Δυνατότερο Σημείο
 • Φύλο και Ηλικία
 • + το Πακέτο 1
380€ / ετησίως
Μάθε περισσότερα
Πακετο 3
 • Σύγκριση Κατηγορίας
 • Χρονολογικά
 • + τα Πακέτα 1, 2
520€ / ετησίως
Μάθε περισσότερα

Βασική Έρευνα:

Webrating Έρευνα

Συμπεριλαμβάνει πάνω από είκοσι ερωτήσεις, στις οποίες απαντάνε οι χρήστες του website σου δημιουργώντας με αυτό το τρόπο μια συνολική εικόνα για τους ίδιους. Με αυτή την πληροφορία μπορείς να δημιουργήσεις διάφορες στρατηγικές, για να αυξήσεις την επισκεψιμότητα του site σου, να στοχεύσεις συγκεκριμένο κοινό, να αλλάζεις πληροφορίες και να προσφέρεις υπηρεσίες στο site με βάση το κοινό που έχεις.

Δείτε περισσότερο
 • Φύλο
 • Ηλικία
 • Νομός κατοικίας
 • Επίπεδο μόρφωσης
 • Κοινωνικοοικονομική τάξη
 • Εργασία ή όχι
 • Τομέας απασχόλησης
 • Περιγραφή εργασίας
 • Εργασιακή σχέση
 • Ιεραρχία στην δουλειά
 • Οικογενειακή κατάσταση
 • Μέγεθος νοικοκυριού
 • Θέση στο νοικοκυριό
 • Αριθμός παιδιών
 • Υπεύθυνος για τις αγορές
 • Μηνιαίο εισόδημα νοικοκυριού
 • Προσωπικό μηνιαίο εισόδημα
 • Χρήση internet
 • Αγορά μέσω internet
 • Κατηγορίες αγορών μέσω internet

Google Analytics

Η Google Analytics προσφέρει μία πλούσια έρευνα, που συμπεριλαμβάνει πάρα πολλά στοιχεία, που αφορούν τους επισκέπτες του website σου. Η πολύ πληροφορία την κάνει δύσκολη στη λειτουργία (ιδιαίτερα στους χρήστες που δεν είναι εξοικειωμένους). Για αυτό το λόγο εμείς συλλέγουμε, από τη Google, και σου προσφέρουμε, μόνο εκείνα τα στοιχεία που έχουν μεγαλύτερη σημασία για σένα και το site σου, όπως:

Δείτε περισσότερο
 • Visits visitsBrack
 • Unique visitors uniqueVisitorsBrack
 • Pageviews (Σύνολο σελίδων που έχουν επισκεφτεί)
 • Pages / Visits (Αριθμός σελίδων ανά επίσκεψη)
 • Average visit duration (Μέσος χρόνος αναμονής)
 • Bounce rate (Άμεση αποχώρηση από το site)
 • New visitors (Νέους χρήστες)
 • Return visitors (Χρήστες που επιστρέφουν)

Πακετο 1

Σύγκριση με Omnibus

Η έρευνα Omnibus, είναι βασισμένη στους χρήστες που χρησιμοποιούν ίντερνετ καθημερινά. Εδώ μπορείς να συγκρίνεις τα χαρακτηριστικά των χρηστών του δικού σου website, με τα χαρακτηριστικά των χρηστών του διαδυκτύου, γενικά. Αυτό σου δείχνει τα περιθώρια των διάφορων χαρακτηριστικών που μπορείς να βελτιώσεις στο site σου.

Δείτε περισσότερο
 • Φύλο
 • Ηλικία
 • Επίπεδο μόρφωσης
 • Περιγραφή εργασίας
 • Κοινωνικοοικονομική τάξη
 • Οικογενειακή κατάσταση
 • Μέγεθος νοικοκυριού
 • Θέση στο νοικοκυριό
 • Μηνιαίο εισόδημα νοικοκυριού
 • Κατηγορίες αγορών μέσω internet

Σύγκριση με Απογραφή

Σου δίνουμε τη δυνατότητα να συγκρίνεις τα χαρακτηριστικά των χρηστών του δικού σου website, με τα στοιχεία από την Απογραφή Ελλάδος του 2011. Δίπλα σε κάθε πληροφορία του Webrating, είναι και την αντίστοιχη από την απογραφή. Αυτό σου δίνει μία πολύ γενική εικόνα για τους χρήστες σου, και τους πολίτες γενικά.

Δείτε περισσότερο
 • Φύλο
 • Ηλικία
 • Οικογενειακή κατάσταση
 • Μέγεθος νοικοκυριού

Πακετο 2

Δυνατότερο Σημείο

Η ανάλυση αυτή, σου δείχνει τα δύο πιο σημαντικά κοινά του website σου - το πρωτεύον και το δευτερεύον. Το πρωτεύον συμπεριλαμβάνει τις πιο συχνές απαντήσεις των χρηστών του website σου, σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, ενώ το δευτερεύον τις δεύτερες πιο συχνές. Η ανάλυση σου περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά του μεγαλύτερου ποσοστού των χρηστών. Πχ οι περισσότεροι χρήστες, είναι γυναίκες, μεταξύ 25-34, αγοράζουν μικρά αντικείμενα από ίντερνετ κλπ.. Δίπλα σε κάθε διάγραμμα υπάρχει και ένα χρονολογικό, το οποίο δείχνει πως αυτά διαμορφώθηκαν στο χρόνο.

Δείτε περισσότερο
 • Φύλο
 • Ηλικία
 • Κοινωνικοοικονομική τάξη
 • Οικογενειακή κατάσταση
 • Αριθμός παιδιών
 • Προσωπικό μηνιαίο εισόδημα
 • Κατηγορίες αγορών μέσω internet

Φύλο και Ηλικία

Από τη στιγμή που το φύλο και η ηλικία των χρηστών, είναι τα δύο χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν περισσότερο τους ιδιοκτήτες websites, δημιουργήσαμε μια πιο λεπτομερή ανάλυση. Η βασική έρευνα σου δίνει μια γενική εικόνα για το σύνολο των ανδρών και των γυναικών, όπως και το ποσοστό των χρηστών στις διάφορες ηλικιακές ομάδες. Ενώ στη λεπτομερή ανάλυση, έχεις πληροφορίες για το ποσοστό των ανδρών και των γυναικών, σε κάθε μια ηλικιακή ομάδα, ξεχωριστά. Δίπλα σε κάθε διάγραμμα υπάρχει και ένα χρονολογικό, το οποίο δείχνει πως αυτά διαμορφώθηκαν στο χρόνο.

Δείτε περισσότερο
 • Άνδρες και Γυνάικες στην Ηλικία 18-24
 • Άνδρες και Γυνάικες στην Ηλικία 25-34
 • Άνδρες και Γυνάικες στην Ηλικία 35-44
 • Άνδρες και Γυνάικες στην Ηλικία 45-54
 • Άνδρες και Γυνάικες στην Ηλικία 55-64

Πακετο 3

Χρονολογικά

Η βασική έρευνα μπορεί να εκτελεστεί για ένα χρονικό διάστημα όπως τρίμηνο, εξάμηνο, ενιάμηνο ή ετήσια. Τα χρονολογικά διαγράμματα προσφέρουν την ίδια πληροφορία όμως ανά μήνα. Αυτό σου επιτρέπει να αναλύεις πιο λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά του website σου, να δεις ποιά από αυτά είναι σταθερά στο χρόνο και δεν αλλάζουν κατά πολύ, όπως και την αντίθετη πληροφορία.

Δείτε περισσότερο
 • Φύλο
 • Ηλικία
 • Επίπεδο μόρφωσης
 • Περιγραφή εργασίας
 • Κοινωνικοοικονομική τάξη
 • Οικογενειακή κατάσταση
 • Μέγεθος νοικοκυριού
 • Θέση στο νοικοκυριό
 • Μηνιαίο εισόδημα νοικοκυριού
 • Κατηγορίες αγορών μέσω internet

Σύγκριση Κατηγορίας

Συγκρίνει το website σου, με τους συναφείς ιστότοπους που ανήκουν στην ίδια κατηγορία με σένα και συμμετέχουν στην έρευνα webrating. Η κάθε ιστοσελίδα εμφανίζεται ως τελεία στο διάγραμμα και μπορείς να δεις τα συγκριτικά στοιχεία του κάθε ένα, όχι όμως και το όνομα του συγκεκριμένου website. Αυτό σου δίνει μια γενική εικόνα για τη θέση του site σου, ανάμεσα στους ανταγωνιστές σου.

Δείτε περισσότερο
 • Άνδρες - Ηλικία - Κοινωνικοοικονομική τάξη
 • Γυναίκες - Ηλικία - Κοινωνικοοικονομική τάξη
 • New VS Returning visitors
 • Bounce rate VS Pages/Visit
 • Unique browsers VS Page views

Συνοπτική περιγραφή

Κάθε πακέτο συμπεριλαμβάνει τα προηγούμενα

Βασική Έρευνα

( Δωρεάν )

Πακετο 1

( 250€ / ετησίως )

Πακετο 2

( 380€ / ετησίως )

Πακετο 3

( 520€ / ετησίως )

Webrating Έρευνα Google Analytics Σύγκριση με Omnibus Σύγκριση με Απογραφή Δυνατότερο Σημείο Φύλο και Ηλικία Σύγκριση Κατηγορίας Χρονολογικά
Φύλο
Ηλικία
Οικογενειακή κατάσταση
Μέγεθος νοικοκυριού
Κοινωνικοοικονομική τάξη
Κατηγορίες αγορών μέσω internet
Προσωπικό μηνιαίο εισόδημα
Αριθμός παιδιών
Μηνιαίο εισόδημα νοικοκυριού
Θέση στο νοικοκυριό
Περιγραφή εργασίας
Επίπεδο μόρφωσης
Νομός κατοικίας
Χρήση internet
servey1_internet_job
Εργασιακή σχέση
Ιεραρχία στην δουλειά
Τομέας απασχόλησης
Υπεύθυνος για τις αγορές
Αγορά μέσω internet
Pageviews
Unique visitors
Pages / Visits
Bounce rate
Visits
Average visit duration
New visitors
Return visitors

Απόκτησε τα πακέτα

Κάθε πακέτο συμπεριλαμβάνει τα προηγούμενα

Βασική Έρευνα
Μήνες Έκπτωση Τιμή
3 0€ 450€
6 -100€ 800€
12 -300€ 1500€
Η Βασική έρευνα είναι Δωρεάν, εφόσον κάνετε δωρεάν εγγραφή ως εκδότης στο easyads.gr
Πακετο 1
Μήνες Έκπτωση Τιμή
3 0€ 75€
6 -20€ 130€
12 -50€ 250€
Πακετο 2
Μήνες Έκπτωση Τιμή
3 0€ 105€
6 -10€ 200€
12 -40€ 380€
Πακετο 3
Μήνες Έκπτωση Τιμή
3 0€ 150€
6 -30€ 270€
12 -80€ 520€

Ξεκινήστε τη δωρεάν έρευνα και συνδεθείτε
στο κόσμο του Webrating